Home > 製品情報 > 通信用電源機器

通信用電源機器

全1件のうち、1-1件目を表示しています。
TD-1260 DC/ACインバータ 1U 1kVA

生産終了 TD-1260 DC/ACインバータ 1U 1kVA

型式:生産終了_TD-1260

小型・軽量・高効率のインバータです。(EIA 1Uサイズ)